ТОВ "ФК "ФЕНІКС"

Код за ЄДРПОУ: 35075436
Телефон: +38 (067) 322 55 93
e-mail: fkfeniks@ukr.net
Юридична адреса: 01042, м. Київ, пров. Новопечерьский, буд. 5
 

Послуги

Платіжна організація

Внутрішньодержавної платіжної системи «City24»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»

код ЄДРПОУ 35075436,Україна, 01042, місто Київ, провулок Новопечерський, будинок 5

м. Київ                                                                                                             «01» червня 2018 року

НАКАЗ №32-1/Ф

 

Про затвердження тарифів та комісій

системної комісійної винагороди

 

З метою забезпечення належного функціонування кожного учасника у Внутрішньодержавній платіжній системі «City24» (надалі – ВПС «City24») шляхом надання за винагороду (на платній основі) їм з боку Платіжної організації відповідних послуг

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити з 01.07.2018 року в новій редакції тарифи та комісії системної комісійної винагороди Платіжної організації, що сплачуються учасниками ВПС «City24»,- у розмірі встановленому Платіжною організацією в окремому документі «Тарифи та комісії системної комісійної винагороди Платіжної організації Внутрішньодержавної платіжної системи «City24»» (далі за текстом – «Тарифи»), на наступні послуги:

1.1   вступ до Платіжної системи;

1.2   участь у Платіжній системі;

1.3   технічне підключення до Платіжної системи;

1.4   ліцензійна плата за користування програмним забезпеченням, майнові права на яке належать Платіжній організації;

1.5   оброблення трансакцій.

2.    Учасники ВПС «City24» сплачують Платіжній організації за послуги, які надаються нею, у розмірі встановленому Тарифами, виключно в національній валюті України.

3.    Оприлюднювати на офіційному веб-сайті Платіжній організації Тарифи, що сплачуються учасниками ВПС «City24» у розмірах та порядку, визначеному пунктом 1 цього Наказу.

4.    Про зміну в Тарифах повідомляти учасників ВПС «City24» не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати вступу в силу відповідних змін, шляхом оприлюднювати на офіційному веб-сайті Платіжній організації відповідної інформації.

5.    Організацію та забезпечення контроль за своєчасністю оприлюднення на офіційному веб-сайті Платіжній організації відповідної інформації щодо Тарифів та інформації про їх зміну залишаю за собою.

6. З моменту набрання чинності цього наказу вважати як такий, що втратив чинність наказ Генерального директора Платіжної організації ВПС «Сity24» ТОВ «ФК «ФЕНІКС» від 17.08.2017 року №44-1-2017Ф.

7.    Контроль за виконанням цього Наказу залишаю за собою.

 

Генеральний директор

Платіжної організації ВПС «City24»

ТОВ «ФК «ФЕНІКС»                             ________________        /А.С.Голан/

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом від «01» червня 2018 року за №32-1/Ф

Платіжної організації ВПС «City24»

Товариства з обмеженою відповідальністю

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»

Генеральний директор

_________________ А.С. Голан

 

 

Тарифи та комісії

СистемнОЇ комісійнОЇ винагородИ Платіжної організації

Внутрішньодержавної платіжної системи «City24»

 

  1. Вступ до Внутрішньодержавній платіжній системі «City24» (одноразово) – у розмірі 1000,00 грн. (ода тисяча гривень 00 копійок), сплачуються учасником протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту укладання Договору про участь у ВПС «City24» з Платіжною організацією, але не пізніше 2 робочих днів після отримання рахунку на оплату та акту виконаних робіт від Платіжної організації;
  2. Участь у Внутрішньодержавній платіжній системі «City24»(не залежно від фактичного строку участі у ВПС «City24» у відповідному звітному періоді учасника) – у розмірі 100,00 грн. (ста гривень 00 копійок), сплачуються учасником щомісяця наступного за звітним не пізніше 2 робочих днів після отримання рахунку на оплату та акту виконаних робіт від Платіжної організації;
  3. Технічне підключення до Внутрішньодержавної платіжної системи «City24»(одноразово) – у розмірі 100,00 грн. (ста гривень 00 копійок), сплачуються учасником протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту укладання Договору про участь у ВПС «City24» з Платіжною організацією, але не пізніше  2 робочих днів після отримання рахунку на оплату та акту виконаних робіт від Платіжної організації;
  4. Ліцензійна плата за користування програмним забезпеченням, майнові права на яке належать Платіжній організації Внутрішньодержавної платіжної системи «City24»(не залежно від фактичного строку участі у ВПС «City24» у відповідному звітному періоді учасника) – у розмірі 100,00 грн. (ста гривень 00 копійок), сплачуються учасником щомісяця наступного за звітним не пізніше 2 робочих днів після отримання рахунку на оплату та акту виконаних робіт від Платіжної організації;

 

  1. Оброблення трансакцій у Внутрішньодержавній платіжній системі «City24»:

№ п/п

Умови оброблення трансакцій

Ставка комісійної винагороди Платіжної організації за оброблення трансакцій

Умови та строки (терміни) оплатикомісійної винагороди Платіжної організації

умовно постійна ставка*

доплата до визначеної умовно постійної ставки

1

У разі відсутності трансакцій протягом місяцяабо кількості зареєстрованих транзакцій учасника до 500 000 (включно), в т.ч. не повного місяцяроботи

0,03грн. за кожну трансакцію, але не менше 1500,00грн.

 

Не встановлюється

Сплачується учасником ВПС «City24» протягом 2 робочих днів після отримання рахунку на оплату та акту виконаних робіт від Платіжної організації

2

При кількості трансакцій учасника ВПС «City24», що дорівнює 500 001 та не перевищує 1 млн. на місяць

20000,00 грн. на місяць*

Не встановлюється

3

При кількості трансакцій учасникаВПС «City24», що дорівнює 1 млн. та не перевищує 1,5 млн. на місяць

25000,00 грн. на місяць*

Не встановлюється

4

При кількості трансакцій учасникаВПС «City24», що дорівнює 1,5 млн. та не перевищує 2 млн. на місяць

30000,00 грн. на місяць*

Не встановлюється

5

При кількості трансакцій учасникаВПС «City24», що дорівнює 2 млн. та не перевищує 3 млн. на місяць

30000,00 грн. на місяць*

1500,00 грн. за кожні 200 000 трансакцій понад 2 млн. на місяць

6

При кількості трансакцій учасникаВПС «City24», що дорівнює 3 млн. та не перевищує 4 млн. на місяць

37500,00 грн. на місяць*

1000,00 грн. за кожні 200 000 трансакцій понад 3 млн. на місяць

7

При кількості трансакцій учасникаВПС «City24», що дорівнює 4 млн. та не перевищує 5 млн. на місяць

42500,00 грн. на місяць*

750,00 грн. за кожні 200 000 трансакцій понад 4 млн. на місяць

8

При кількості трансакцій учасникаВПС «City24», що перевищує 5 млн. на місяць

46250,00 грн. на місяць*

500,00 грн. за кожні 200 000 трансакцій понад 5 млн. на місяць

 

*Сума сплати учасником ВПС «City24» комісійної винагороди за умовно постійною ставкою за перший або останній, неповний місяць його роботи здійснюється пропорційно кількості днів від початку роботи учасника у ВПС «City24» до кінця місяця або від початку місяця до кінця роботиучасника у ВПС «City24».

 

 

 

 

 

Платіжна організація

Внутрішньодержавної платіжної системи «City24»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»

код ЄДРПОУ 35075436, Україна, 01042, місто Київ, провулок Новопечерський, будинок 5

м. Київ                                                                                                             «17» серпня 2017 року

НАКАЗ №43-1-2017Ф

 

Про затвердження тарифів та комісій

комісійної винагороди учасників

 

З метою забезпечення та дотримання вимог належного функціонування усіх учасників та кожного учасника окремо у Внутрішньодержавній платіжній системі «City24» (надалі – ВПС «City24») шляхом встановлення, а також зміні тарифів комісійної винагороди учасників за виконання переказів коштів у ВПС «City24», з боку Платіжної організації

НАКАЗУЮ:

1.    З врахуванням, визначених договорами учасників ВПС «City24» з торговцями та наданих у письмовій формі Платіжній організації учасниками ВПС «City24» обмежень розміру комісійної винагороди за переказ, яку учасники можуть стягувати з торговця та/або платника, затвердити тарифи та комісії комісійної винагороди учасників ВПС «City24»,- у розмірі винагороди учасника за операціями з переказу коштів в ВПС «City24», у тому числі розмір винагороди, яку може стягуватись учасником ВПС «City24» з торговців та/або платників, – встановленому Платіжною організацією в окремому документі «Тарифи та комісії Внутрішньодержавної платіжної системи «City24»» (далі за текстом – «Тарифи»).

2.    Нарахування комісійної винагороди здійснюється учасниками ВПС «City24» за виконання переказів коштів у ВПС «City24» виключно в гривні.

3.    Оприлюднювати на офіційному веб-сайті Платіжній організації Тарифи, які може стягуватись учасниками ВПС «City24» з торговців та/або платниківза операціями з переказу коштів в ВПС «City24».

4.    Про зміну в Тарифах повідомляти учасників ВПС «City24» не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати вступу в силу відповідних змін, шляхом оприлюднювати на офіційному веб-сайті Платіжній організації відповідної інформації.

5.    Організацію та забезпечення контроль за своєчасністю оприлюднення на офіційному веб-сайті Платіжній організації відповідної інформації щодо Тарифів та інформації про їх зміну залишаю за собою.

6.    Контроль за виконанням цього Наказу залишаю за собою.

Генеральний директор

Платіжної організації ВПС «City24»

ТОВ «ФК «ФЕНІКС»                             ________________        /В. В. Марчинський/

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом від «17» серпня 2017 року за №43-1-2017Ф

Платіжної організації ВПС «City24»

Товариства з обмеженою відповідальністю

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»

Генеральний директор

_________________ В. В. Марчинський

 

 

ТАРИФИ ТА КОМІСІЇ

ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНІЙ ПЛАТІЖНІЙ СИСТЕМІ «CITY24»

 

Учасники ВПС «City24» не мають права самостійно встановлювати, застосовувати або змінювати розміри комісійної винагороди без відповідного внесення змін Платіжною організацією ВПС «City24» до цього пункту тарифів комісійної винагороди учасників ВПС «City24».

Розмір винагороди учасника ВПС «City24» за операціями з переказу коштів:

 

П/н

Назва комісії

Розмір

 

1.

Комісійна винагорода учасників ВПС «City24» згідно укладених договорів з торговців (отримувачів платежів) та/або платників

від 0,01% до 20,00% від суми прийнятих коштів

 

Усі зміни розміру комісійної винагороди, які відрізняються від встановлених цим наказом, повинні бути письмово погоджені з Платіжною організацією.