ТОВ "ФК "ФЕНІКС"

Код за ЄДРПОУ: 35075436
Телефон: +38 (067) 322 55 93
e-mail: fkfeniks@ukr.net
Юридична адреса: 01042, м. Київ, пров. Новопечерьский, буд. 5
 

Розкриття інформації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»

(код за ЄДРПОУ 35075436)

інформація про платіжну установу,

умови та порядок її діяльності і інша інформація,

визначена законодавством щодо розкриття, повідомлення та

оприлюднення на власному веб-сайті платіжної установи

 

ТОВАРИСТВОЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» (далі – Установа) розкриває, повідомляє та оприлюднює клієнтам визначену законодавством інформацію про умови та порядок діяльності небанківської фінансової установи, передбачену частинами першою, другою статті 12, частинами першою та четвертою статті 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», що розміщується на власному веб-сайті Установи за посиланням: http://fenikc.uafin.net/, яка у тому числі включає:

1)         перелік послуг, що надаються Установою, порядок та умови їх надання(опис основних характеристик платіжної послуги та умови її надання; порядок та форма надання і відкликання згоди платника на виконання платіжної операції; порядок прийняття до виконання платіжної інструкції надавачем платіжних послуг та настання моменту безвідкличності платіжної інструкції; посилання на робочий та операційний час надавача платіжних послуг, на максимальний час виконання платіжних операцій; посилання на ліміти (обмеження) використання платіжних інструментів): зазначений у Правилах переказу коштів без відкриття рахунку за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011;

2)         вартість, ціну/тарифи (перелік усіх тарифів), розмір плати (комісійної винагороди) щодо платіжних послуг залежно від їх виду: зазначена у Правилах переказу коштів без відкриття рахунку за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011;

3) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:зазначена у Правилах переказу коштів без відкриття рахунку за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011.

На вимогу клієнта Установа в порядку, визначеному законодавством, надає таку інформацію:

1)         відомості про фінансові показники діяльності Установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню: зазначені за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6;

2)         перелік керівників Установи та її відокремлених підрозділів: зазначений за посиланням: http://fenikc.uafin.net/(відокремлені підрозділи у Установи відсутні);

3)         розмір часток Установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Установи перевищують 5 відсотківзазначений за посиланням:http://fenikc.uafin.net/documents/struktura-vlasnosti-ta-yy-shematichne-zobrazhennya

4)         іншу інформацію, право на отримання якої визначено Законом України «Про платіжні послуги»: зазначена на власному веб-сайті Установи за посиланням: http://fenikc.uafin.net/.

4.1.)     курс перерахунку іноземної валюти не застосовується до платіжної послуги, яку надає Установа (валюта надання послуг – національна).

4.2.)     інформація про штрафи, пені, що застосовуються до платіжної послуги, та методика їх обчислення, зазначена у Правилах переказу коштів без відкриття рахунку за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011.

4.3.)     інформація про спосіб комунікації (засоби зв’язку для передавання інформації або повідомлення відповідно до договору, включаючи технічні вимоги до обладнання та програмного забезпечення користувача (за потреби); обсяг, порядок і часовий проміжок надання інформації відповідно до обраної користувачем платіжної послуги),зазначена у Правилах переказу коштів без відкриття рахунку за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011.

4.4.)     інформація про заходи безпеки (інформація про зобов’язання користувача щодо забезпечення ним збереження платіжних інструментів та індивідуальної облікової інформації; інформація про процедури проведення заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, а також про відповідальність надавача платіжних послуг у разі невиконання або неналежного виконання платіжних операцій; процедура взаємодії між Установою та користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції; процедура взаємодії між Установою та користувачем у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій та порядок звернення користувача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті платіжних операцій, проведених надавачем платіжних послуг), зазначена у Правилах переказу коштів без відкриття рахунку за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011.

Перед укладенням договору про надання платіжних послуг Установаповідомляє клієнта шляхом надання клієнту доступу до такої інформації на власному веб-сайті за посиланням: http://fenikc.uafin.net/, про:

1) особу (Установу), яка надає платіжні послуги:

Найменування Установи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»

Місцезнаходження Установи

провулок Новопечерський, будинок 5, місто Київ, 01042

контактний телефон і адреса електронної пошти Установи

+38 (067) 322 55 93

fkfeniks@ukr.net

Адреса Установи, за якою приймаються скарги споживачів платіжних послуг

провулок Новопечерський, будинок 5, місто Київ, 01042

Власний веб-сайт Установи, який використовується для надання користувачам платіжних послуг

https://bank24.com.ua/

відомості про державну реєстрацію особи (Установи), яка надає платіжні послуги

Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію та запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців:

Дата запису: 04.04.2007

Номер запису: 1 073 102 0000 013086

Код за ЄДРПОУ: 35075436

інформація щодо включення Установи до відповідного державного реєстру фінансових установ

Дата та номер рішення про внесення до Державного реєстру фінансових установ: Розпорядження Нацкомфінпослуг від 12.07.2007 №153.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС», серія та номерФК №153, реєстраційний номер 13102005, код фінансової установи 13.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»розміщується на власному веб-сайті небанківської фінансової установи за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/documents?doc=59598

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію https://kis.bank.gov.ua

інформація щодо наявності в особи (Установи), яка надає платіжні послуги, права на надання відповідної платіжної послуги

Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, видана Національним банком України 30.04.2023 за №21/775-рк (безстрокова). Статус ліцензії: діюча.

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію: https://kis.bank.gov.ua,

https://bank.gov.ua/files/N_bank/217/RPI_lic_fin-payment_services.xlsx«Інформація з РПІ про видані ліцензії на надання фінансових платіжних послуг.».

контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи (Установи), яка надає платіжні послуги

Національний банк України:

Адреси для листування та подання письмових звернень громадян:

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ – 8, 01601

Для подання письмових звернень громадян:

вул. Інститутська, буд. 11-б, м. Київ – 8, 01601

Громадська приймальня: вул. Інститутська, буд. 12, кімн. 24

Отримання публічної інформації: nbu@bank.gov.ua

Телефон: 0-800-505-240або +380 44 298 65 55

Офіційний сайт: https://bank.gov.ua

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба):

Контактна інформація для надсилання звернень:

Поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 1

Електронна адреса: z-elena@consumer.gov.ua

Номер телефону приймальні: +38 044 279 12 70

Цілодобова Гаряча лінія (Call-центр):

+38 050 230 04 28 або +38 044 364 77 80

Офіційний сайт: https://dpss.gov.ua

 

2) платіжну послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат): зазначена у Правилах переказу коштів без відкриття рахунку за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011;

Інформація про вартість платіжних послуг (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт): зазначена удоговорі про надання платіжних послуг (Оферті), що є публічною пропозицією широкому та необмеженому колу фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб, за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011.

 

Розмір плати (комісійної винагороди) за надання платіжних послуг, що встановлена Установою та інші платежі, як то платежі за користування Інтернет-терміналом, програмно-технічнимкомплексомсамообслуговування (далі – термінал), доводяться Установою до відома споживача, в момент ініціювання ним платіжної операції за платіжною послугою (подання споживачем до виконання Установі платіжної інструкції), шляхом оприлюднення інформації на екрані монітору терміналу щодо кожного окремого отримувача, у порядку передбаченому договором про надання платіжних послуг (Офертою), за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011.

 

3) договір про надання платіжних послуг:

Установою, діючи на підставі статей 633, 641, 644 Цивільного Кодексу України, оголошено публічну пропозицію (оферту) широкому та необмеженому колу фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб, укласти Договір про надання платіжних послуг (Оферту) за платіжними операціями щодо переказу коштів без відкриття рахунку, який регулює порядок (умови) здійснення переказу коштів в національній валюті без відкриття рахунку, строки виконання фінансових платіжних операцій (зарахування коштів отримувачам чи видачі отримувачу (фізичній особі) коштів у готівковій формі, в межах території України), вид валюти переказу коштів та інші питання, визначені чинним законодавством України, що оприлюднений для ознайомлення у відкритому доступі на офіційному сайті Установиза посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011

 

Відомості щодо найменування отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими укладені відповідні договори, оприлюднено Установою на офіційному сайті Установиза посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/documents?doc=69960

 

Відомості щодо найменування надавачів платіжних послуг (розрахункові/обслуговуючі Установу банки, банки з якими Установою укладено відповідні правочини щодо виконання платіжних операцій, небанківських надавачів платіжних послуг, передбачених Законом України «Про платіжні послуги», які є учасниками платіжних систем у яких Установа бере участь), яких залучено для виконання платіжних операцій, оприлюднено Установою на офіційному сайті Установи за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/documents?doc=93173

 

наявність у клієнта права на відмову від договору про надання платіжних послуг (Оферти)

Клієнт має право на відмову від договору про надання платіжних послуг (Оферти) шляхом його розірвання/припинення, до настання моменту безвідкличності платіжної інструкції, визначеному Правилами переказу коштів без відкриття рахунку за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011.

У випадку неакцептування клієнтом договору про надання платіжних послуг (Оферти), він вважається неукладеним.

строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Клієнтом може бути використано право на відмову від договору про надання платіжних послуг (Оферти), у строк - виключно до настання моменту безвідкличності платіжної інструкції за платіжною операцією, на яку клієнтом надано Установі згоду на виконання, а іншими умовами використання права на відмову від договору про надання платіжних послуг (Оферти) є:

- право клієнта на відкликання згоди на виконання платіжної операції, у строк - виключно до настання дати валютування платіжної операції, на яку клієнтом надано згоду на виконання;

- право клієнта на відкликання платіжної інструкції, у строк - виключно до настання дати валютування платіжної операції, на виконання якої клієнтом надано платіжну інструкцію.

мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) таумови припинення договору

Договір про надання платіжних послуг (Оферта) діє щодо однієї платіжної послуги - переказу коштів без відкриття рахунку та вважається укладеним з моменту його акцепту клієнтом, і діє до моменту повного виконання його сторонами зобов'язань за ним, а саме:

- зі сторони клієнта, поданням до Установи платіжної інструкції з використанням терміналу одночасно з внесенням готівки або ініціювання платіжної операції за допомогою платіжних інструментів, зокрема електронного платіжного засобу (платіжної картки), за якою отримано дозвіл на проведення операції з використанням платіжного інструменту, у сумі платіжної операції та плати (комісійної винагороди) Установи (за її наявності) за надання платіжних послуг;

- зі сторони Установи, наданням платіжної послуги, шляхом завершення переказу коштів за реквізитами визначеними у платіжній інструкції, яка прийнята Установою до виконання.

Платіжна послуга вважається наданою з моменту зарахування суми платіжної операції на рахунок отримувача або надавача платіжних послуг, який діє від імені отримувача, чи видачі отримувачу (фізичній особі) коштів у готівковій формі.

Мінімальний строк дії договору про надання платіжних послуг (Оферти) не застосовується (не передбачений), враховуючи умови Правил переказу коштів без відкриття рахунку, оприлюднених за посиланням: ________

наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

Клієнтом може бути використано право розірвати чи припинити договір про надання платіжних послуг (Оферти), у строк - виключно до моменту безвідкличності платіжної інструкції за платіжною операцією, на яку клієнтом надано Установі згоду на виконання, анаслідками такої дії є:

- відкликання згоди на виконання платіжної операції, у строк - виключно до настання дати валютування платіжної операції, на яку клієнтом надано згоду на виконання;

- відкликання платіжної інструкції, у строк - виключно до настання дати валютування платіжної операції, на виконання якої клієнтом надано платіжну інструкцію.

У клієнта відсутні (не передбачені) права дострокового виконання договорупро надання платіжних послуг (Оферти), враховуючи умови Правил переказу коштів без відкриття рахунку, оприлюднених за посиланням: ________

порядок внесення змін та доповнень до договору

Зміни та доповнення до договору про надання платіжних послуг (Оферти) вносяться виключно Установою в односторонньому порядку та в будь-який час, шляхом його оприлюднення в новій (оновленій) редакції, при цьому нові (оновлені) умови договору про надання платіжних послуг (Оферти) є обов’язковими для клієнта з моменту (дати) оприлюднення нової редакції договору про надання платіжних послуг (Оферти) на офіційному вебсайті Установи, за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011.

Нова (оновлена) редакція договору про надання платіжних послуг (Оферти) набирає чинності з моменту (дати) її оприлюднення на офіційному вебсайті Установи, а попередня редакція договору про надання платіжних послуг (Оферти) припиняє дію, в день набрання чинності нової (оновленої) редакції договору про надання платіжних послуг (Оферти), і Установа забезпечує її зберігання на офіційному вебсайті Установи.

Клієнт безумовно бере на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати наявність та/або відсутність нової (оновленої) редакції договору про надання платіжних послуг (Оферти) на офіційному вебсайті Установи.

неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

Фіксована процентна ставка відсутня (не передбачена) договором про надання платіжних послуг (Офертою), враховуючи умови Правил переказу коштів без відкриття рахунку, оприлюднених за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011.

4) механізми захисту прав споживачів платіжних послуг:

можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів платіжних послуг

Усі спори, що виникають у споживачів платіжних послуг вирішуються шляхом переговорів між відповідним споживачем платіжних послуг або його уповноваженим представником та Установою, у порядку визначеному розділом 8 Правил переказу коштів без відкриття рахунку, оприлюднених за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011.

Порядок позасудового розгляду скарг споживачів платіжних послуг передбачений розділом 10 Правил переказу коштів без відкриття рахунку, оприлюднених за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011.

У порядку позасудового розгляду скарг споживачів платіжних послуг Установою розглядаються скарги/заяви/звернення/пропозиції(зауваження) викладені в письмовій або усній формі, які приймаються в будь-який з нижченаведених способів:

  • письмово, шляхом надсилання поштою на поштову адресу за місцезнаходженням Установи: провулок Новопечерський, будинок 5, місто Київ, 01042.
  • письмово, шляхом надсилання на електрону поштову скриньку (е-mail) із дотриманням умов Закону України «Про електронні довірчі послуги»:

fkfeniks@ukr.net.

  • усне звернення, за допомогою засобів телефонного зв’язку, протягом режиму роботи контакт-центру Установи (з 08:00 (восьми годин 00 хвилин за київським часом) до 22:00 (двадцяти двох годин 00 хвилин за київським часом) протягом кожного календарного дня) за телефоном:

+38 098 303-34-34;

+38 066 303-34-34;

+38 063 303-34-34.

  • усне звернення, на особистому прийомі за адресою місцезнаходження Установи: провулок Новопечерський, будинок 5, місто Київ, 01042.

механізм захисту прав споживачів та порядок врегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання платіжних послуг

Споживачів платіжних послуг має права і можливість скористатися порядком позасудового розгляду скарг передбачений розділами 8 та 10 Правил переказу коштів без відкриття рахунку, оприлюднених за посиланням: http://fenikc.uafin.net/documents/arhiv-publichnih-propozicii?doc=97011.

Споживачів платіжних послуг має права і можливість скористатися зверненням до спеціального підрозділу Національного банку України, який має повноваження на захист прав споживачів платіжних послуг і регулює діяльність Установи щодо споживачів платіжних послуг за телефоном: 0 800 505 240 абона електрону поштову скриньку nbu@bank.gov.uaдо Національного банку України, або відповідно до порядку, оприлюдненого за посиланням у розділі «Звернення громадян» офіційного Інтернет-представництва Національного банку України:

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9

Номер телефону: 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55

Споживачів платіжних послуг має права, які не виключають можливість, судового захисту його порушених Установою прав, згідно з чинним законодавством України.

наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

Установою не забезпечено збереження коштів за платіжною операцією клієнта, шляхом страхування відповідальності Установи на випадок неможливості виконання фінансових зобов’язань перед клієнтом та банківською гарантією, в зв’язку з чим, відсутні гарантійні фонди чи компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, стосовно платіжних послуг за платіжними операціями щодо переказу коштів без відкриття рахунку.